Podmínky obchodování
Je pro nás důležité, aby klienti měli přehled o podrobnostech a podmínkách obchodování s Wonderinterest.

Typy pokynů

WonderInterest Trading LTD poskytuje klientům následující typy pokynů: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodní doba

Obchodní doba pro Forex, Komodity, Indexy a Akcie je dostupná pro MT5  zde.

Nástroje

Úplný seznam dostupných obchodních nástrojů vedle podkladového aktiva a burzy, na které se s nimi aktivně obchoduje, naleznete pro MT5 zde.

Rollovers

Vezměte prosím na vědomí, že v případě prolongace bude tato automaticky připsána na váš účet zvýšením nebo snížením swapu. Můžete je najít pro MT5 zde.

Demo account

Demo účet

je omezen na 30 dní, pak máte možnost přejít na Live účet.

Typy účtů

Společnost Wonderinterest Trading Ltd poskytuje svým klientům následující služby:

 • Pohyblivé (typické) spready; tržní podmínky mohou způsobit, že se spready rozšíří nebo zúží nad rámec typického rozpětí

 • Široká škála nástrojů (forex, drahé kovy a CFD)

 • Obchodování se standardními položkami

 • Pips

 • Minimální vstupní vklad 250 USD bankovním převodem

 • Finanční páka až 1:30

*Požadavek na marži pro otevření nových pozic se vypočítá na základě nového sníženého pákového efektu.

**V souladu s oznámením CySEC zveřejněným dne 28. března 2018 v souvislosti s tiskovou zprávou pro produktová intervenční opatření týkající se CFD vydanou Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) by limity pákového efektu při otevření pozice neprofesionálním klientem měly být 1:30. Pokud jste schopni podstoupit a chápete rizika spojená s obchodováním s vyšší marží, můžete požádat o změnu svého statusu na profesionála s vyšší úrovní pákového efektu a vaše žádost bude přezkoumána.

Swapy

Účtují se na konci každého pracovního dne. Ve středu jsou trojnásobné. Najdete je pro MT5 zde.

Margin Call 

Platforma klienty při 100% marži upozorní, že se blíží automatická likvidace jejich pozic. Klienti obdrží automatické oznámení pouze v případě, že jsou přihlášeni do platformy. Proto klientům doporučujeme, aby se do platformy pravidelně přihlašovali a sledovali hodnotu svých aktiv a příslušná oznámení. Klienti jsou rovněž upozorněni, že pokud jejich marže klesne pod 50 %, platforma jejich pozice automaticky uzavře.

Ochrana proti zápornému stavu

Společnost zaručuje, že maximální ztráta na účtech klientů nikdy nepřesáhne disponibilní prostředky klientů na konkrétních účtech. Zůstatky klientů tak nejsou nikdy záporné, takže nikdy neztratíte více, než jste již vložili, a to ani v případě silných výkyvů. Rozumné řízení rizik provádí profesionální tým odborníků, abyste nebyli vystaveni zbytečným rizikům.

Vypořádání dividend 

Akciové a peněžní indexy odrážejí podnikové události, takže máte nárok na výplatu dividendy, pokud máte otevřenou dlouhou pozici v příslušných akciích, a pokud je otevřena krátká pozice, bude vám odepsána hodnota rovnající se dividendě. Pokud se vypořádání dividendy týká akcií, které obchodujete a jejichž pozice byly otevřeny nejpozději na konci dne předcházejícího prvnímu dni bez nároku na dividendu (tzv. Ex-dividend day), společnost uplatní vypořádání dividendy. V případě CFD transakcí týkajících se jednotlivých akcií bude vypořádání dividend použito následujícím způsobem:

 • Klientům, kteří drží dlouhé akciové pozice (CFD), budou dividendy připsány na základě vypořádání ex-dividend.

 • Klientům, kteří drží krátké pozice v jednotlivých akciích (CFD), budou dividendy odečteny na základě vypořádání ex-dividend.

Upozorňujeme, že dividendy mohou podléhat dani. Společnost může ukončit nebo změnit vypořádání dividend, zejména na základě změn právních předpisů, změn v regulačním systému, sazby daně nebo požadavků na srážkovou daň u příslušného správce daně.

Poplatek za údržbu

Jedná se o poplatek až do výše 89 EUR (nebo ekvivalentu ve zvolené měně) nebo nižšího zůstatku na účtu, který bude účtován v případě, že je obchodní účet neaktivní nebo nečinný po dobu 1 měsíce, jak je definováno v obchodních podmínkách.

Poplatek za udržování bude účtovaný těm účtům, které splňují výše uvedené podmínky, a to každý měsíc, počínaje prvním měsícem nečinnosti (PDF).

Správa portfolia 

Swapy budou účtovány na konci každého obchodního dne. Ve středu budou účtovány trojnásobné swapy. Swapové body pro MetaTrader5 můžete najít zde.

FTT 

Všechny transakce s italskými CFD a ITA40 podléhají dani z finančních transakcí (FTT). Daň je vybírána jako pevný poplatek vztažený k nominální hodnotě transakce, jak je uvedeno níže:

 • Do 2 500 EUR: 0,25 EUR

 • 2 500 - 5 000 EUR: 0,5 EUR

 • 5 000 - 10 000 EUR: 1 EUR

 • 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR

 • 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR

 • 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR

 • 500 000–1 000 000: 100 EUR

 • Více než 1 000 000 EUR: 200 EUR

Naši klienti nemohou přijít o více prostředků, než mají na svých účtech.

Varování před rizikem: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku ztráty. U 69.23% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.