Podmínky obchodování
Je pro nás důležité, aby klienti měli přehled o podrobnostech a podmínkách obchodování s Wonderinterest.

Typy pokynů

WonderInterest Trading LTD poskytuje klientům následující typy pokynů: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodní doba

Obchodní doba pro Forex, Komodity, Indexy a Akcie je dostupná pro MT5  zde.

Nástroje

Úplný seznam dostupných obchodních nástrojů vedle podkladového aktiva a burzy, na které se s nimi aktivně obchoduje, naleznete pro MT5 zde.

Rollovers

Vezměte prosím na vědomí, že v případě prolongace bude tato automaticky připsána na váš účet zvýšením nebo snížením swapu. Můžete je najít pro MT5 zde.

Demo account

Demo účet

je omezen na 30 dní, pak máte možnost přejít na Live účet.

Typy účtů

Společnost Wonderinterest Trading Ltd poskytuje svým klientům následující služby:

 • Pohyblivé (typické) spready; tržní podmínky mohou způsobit, že se spready rozšíří nebo zúží nad rámec typického rozpětí

 • Široká škála nástrojů (forex, drahé kovy a CFD)

 • Obchodování se standardními položkami

 • Pips

 • Minimální vstupní vklad 250 USD bankovním převodem

 • Finanční páka až 1:30

*Požadavek na marži pro otevření nových pozic se vypočítá na základě nového sníženého pákového efektu.

**V souladu s oznámením CySEC zveřejněným dne 28. března 2018 v souvislosti s tiskovou zprávou pro produktová intervenční opatření týkající se CFD vydanou Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) by limity pákového efektu při otevření pozice neprofesionálním klientem měly být 1:30. Pokud jste schopni podstoupit a chápete rizika spojená s obchodováním s vyšší marží, můžete požádat o změnu svého statusu na profesionála s vyšší úrovní pákového efektu a vaše žádost bude přezkoumána.

Swapy

Účtují se na konci každého pracovního dne. Ve středu jsou trojnásobné. Najdete je pro MT5 zde.

Margin Call 

Platforma klienty při 100% marži upozorní, že se blíží automatická likvidace jejich pozic. Klienti obdrží automatické oznámení pouze v případě, že jsou přihlášeni do platformy. Proto klientům doporučujeme, aby se do platformy pravidelně přihlašovali a sledovali hodnotu svých aktiv a příslušná oznámení. Klienti jsou rovněž upozorněni, že pokud jejich marže klesne pod 50 %, platforma jejich pozice automaticky uzavře.

Ochrana proti zápornému stavu

Společnost zaručuje, že maximální ztráta na účtech klientů nikdy nepřesáhne disponibilní prostředky klientů na konkrétních účtech. Zůstatky klientů tak nejsou nikdy záporné, takže nikdy neztratíte více, než jste již vložili, a to ani v případě silných výkyvů. Rozumné řízení rizik provádí profesionální tým odborníků, abyste nebyli vystaveni zbytečným rizikům.

Vypořádání dividend 

Akciové a peněžní indexy odrážejí podnikové události, takže máte nárok na výplatu dividendy, pokud máte otevřenou dlouhou pozici v příslušných akciích, a pokud je otevřena krátká pozice, bude vám odepsána hodnota rovnající se dividendě. Pokud se vypořádání dividendy týká akcií, které obchodujete a jejichž pozice byly otevřeny nejpozději na konci dne předcházejícího prvnímu dni bez nároku na dividendu (tzv. Ex-dividend day), společnost uplatní vypořádání dividendy. V případě CFD transakcí týkajících se jednotlivých akcií bude vypořádání dividend použito následujícím způsobem:

 • Klientům, kteří drží dlouhé akciové pozice (CFD), budou dividendy připsány na základě vypořádání ex-dividend.

 • Klientům, kteří drží krátké pozice v jednotlivých akciích (CFD), budou dividendy odečteny na základě vypořádání ex-dividend.

Upozorňujeme, že dividendy mohou podléhat dani. Společnost může ukončit nebo změnit vypořádání dividend, zejména na základě změn právních předpisů, změn v regulačním systému, sazby daně nebo požadavků na srážkovou daň u příslušného správce daně.

Poplatek za údržbu

Jedná se o poplatek až do výše 89 EUR (nebo ekvivalentu ve zvolené měně) nebo nižšího zůstatku na účtu, který bude účtován v případě, že je obchodní účet neaktivní nebo nečinný po dobu 1 měsíce, jak je definováno v obchodních podmínkách.

Poplatek za udržování bude účtovaný těm účtům, které splňují výše uvedené podmínky, a to každý měsíc, počínaje prvním měsícem nečinnosti (PDF).

FTT 

Všechny transakce s italskými CFD a ITA40 podléhají dani z finančních transakcí (FTT). Daň je vybírána jako pevný poplatek vztažený k nominální hodnotě transakce, jak je uvedeno níže:

 • Do 2 500 EUR: 0,25 EUR

 • 2 500 - 5 000 EUR: 0,5 EUR

 • 5 000 - 10 000 EUR: 1 EUR

 • 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR

 • 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR

 • 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR

 • 500 000–1 000 000: 100 EUR

 • Více než 1 000 000 EUR: 200 EUR

Naši klienti nemohou přijít o více prostředků, než mají na svých účtech.

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 72.97% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.