Podmínky obchodování
Je pro nás důležité, aby klienti měli přehled o podrobnostech a podmínkách obchodování s Wonderinterest.

Typy pokynů

Společnost WonderInterest Trading Ltd poskytuje klientům následující typy pokynů: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodní hodiny

Obchodní hodiny pro forex, komodity, indexy a akcie pro MT5 lze najít  zde.

Nástroje

Úplný seznam dostupných obchodních nástrojů spolu s podkladovým aktivem a burzou, na které jsou aktivně obchodovány pro MT5, lze najít zde.

Rollovers

Společnost Wonderinterest Trading Ltd automaticky převádí otevřené pozice klientů u komodit, indexů a dluhopisů na další likvidní kontrakt před vypršením aktuálního kontraktu. Tabulku s daty rolloverů a expirací naleznete zde. Upozorňujeme, že tyto informace jsou pouze orientační a mohou se změnit buď z důvodu nízké likvidity, nebo nepředvídaných změn ze strany burz. Vysvětlení k rolloverům naleznete zde. Během rolloverů budou stávající příkazy Take Profit, Stop Loss, Buy/Sell Limit a/nebo Buy/Sell Stop zrušeny 10 minut před expirací. Nové pozice nebude možné otevírat 15 minut před vypršením platnosti. Aktivní bude pouze režim uzavření.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě rolloveru na účtu XS bude rollover automaticky zaúčtován na váš účet zvýšením nebo snížením swapu.

Demo účet

Je omezen na 30 dní; poté máte možnost přepnout na Live účet.

Naše nabídka

Společnost WonderInterest Trading Ltd poskytuje svým klientům následující:

  • Plavoucí (typické) spready; tržní podmínky mohou způsobit, že spready se rozšíří nebo zúží nad rámec typických spreadů

  • Široký výběr nástrojů (forex, drahé kovy a CFD)

  • Obchodování standardních lotů

  • Spready od 3 pipů pro EUR/USD

  • Minimální vklad pro vstup 250 dolarů jako bankovní převod

  • Páka až 1:30

*Požadavek na marži pro otevření nových pozic bude vypočítán na základě nově snížené páky.

**Podle oznámení CySEC z 28. března 2018 v souvislosti s tiskovou zprávou o opatřeních intervence do produktů na CFD, která vydala Evropský úřad pro cenné papíry a trhy („ESMA“), by měly být limity páky při otevření pozice maloobchodním klientem 1:30. Pokud jste schopni nést a rozumět rizikům spojeným s obchodováním na vyšší marži, můžete požádat o změnu vašeho statusu na profesionální s vyšší úrovní páky a vaše žádost bude přezkoumána.

Swapy


Swapy na MetaTrader5:

Jsou účtovány na konci každého pracovního dne. Ve středu jsou trojnásobné. Pro MT5 je můžete najít zde.

Swapy na xStation:

Jsou účtovány na konci každého dne. To se netýká vybraných nástrojů:

EURTRY, USDMXN, EURCNH, EURHUF, USDHUF a CHFHUF - u těchto nástrojů jsou swapy ve středu trojnásobné, v sobotu a v neděli nulové. V ostatní dny jsou swapy jednodenní. Swapové body pro xStation naleznete zde.

Margin call 

Klienti jsou platformou upozorněni při úrovni marže 100%, že se blíží k automatické likvidaci svých pozic. Klienti obdrží automatické upozornění pouze v případě, že jsou přihlášeni do platformy. Klientům se proto doporučuje pravidelně se přihlašovat do platformy a sledovat hodnotu svých aktiv a příslušná oznámení. Klienti jsou také upozorněni, že pokud jejich marže klesne pod 50%, platforma automaticky uzavře jejich pozice.

Ochrana proti zápornému zůstatku

Společnost zaručuje, že maximální ztráta na účtech klientů nikdy nepřekročí dostupné prostředky klientů na konkrétních účtech. Tudíž zůstatky klientů nikdy nejsou záporné, takže nikdy neztratíte více, než kolik jste již vložili, i v případě silných kolísání. Moudré řízení rizik je prováděno profesionálním týmem expertů, aby bylo zajištěno, že nejste vystaveni zbytečným rizikům.


Vyúčtování dividend

Akcie a hotovostní indexy odrážejí firemní události, takže budete mít nárok na výplatu dividendy, pokud máte otevřenou dlouhou pozici v odpovídajících akciích a pokud je otevřena krátká pozice, bude vám odečtena hodnota rovnající se dividendě. Pokud se vyúčtování dividend týká akcií, které obchodujete a jejichž pozice byly otevřeny nejpozději na konci dne předcházejícího prvnímu dni bez práva na dividendu (tzv. ex-dividendový den), společnost uplatní vyúčtování dividend. V případě CFD transakcí vztahujících se k jednotlivým akciím bude vyúčtování dividend použito následovně:

  • Klienti držící dlouhé pozice v akciích (CFD) budou akreditováni dividendami na základě ex-dividendového vyúčtování.

  • Klientům držícím krátké pozice v jednotlivých akciích (CFD) budou dividendy odečteny na základě ex-dividendového vyúčtování.

Vezměte prosím na vědomí, že dividendy mohou být předmětem daně. Společnost může ukončit nebo změnit vyúčtování dividend, zejména na základě změn v zákoně, změn v regulačním systému, sazby daně nebo požadavků na srážkovou daň relevantnímu daňovému správci.

Udržovací poplatek

Jedná se o poplatek až do výše 89 EUR (nebo ekvivalentu ve zvolené měně) nebo nižšího zůstatku na vašem účtu, který bude účtován, pokud je obchodní účet neaktivní nebo nečinný po dobu 1 měsíce, jak je definováno ve všeobecných obchodních podmínkách.

Poplatek za údržbu bude účtován na účtech, které splňují výše uvedené podmínky každý měsíc, počínaje prvním měsícem neaktivity.(PDF).


Správa portfolia

Poplatek za správu portfolia za držení fyzických akcií bude účtován formou swapu na konci každého obchodního dne. Ve středu se ztrojnásobí. Výši poplatku za správu portfolia naleznete zde.

FTT 

Všechny transakce s italskými CFD a ITA40 podléhají dani z finančních transakcí (FTT). Daň je účtována jako pevný poplatek vztažený k nominální hodnotě transakce, jak je uvedeno níže:

do 2 500 EUR: 0,25 EUR

2 500 EUR - 5 000 EUR: 0,5 EUR

5 000 EUR - 10 000 EUR: 1 EUR

10 000 EUR - 50 000 EUR: 5 EUR

50 000 EUR - 100 000 EUR: 10 EUR

100 000 EUR - 500 000 EUR: 50 EUR

500 000 EUR - 1 000 000 EUR: 100 EUR

Více než 1 000 000 EUR: 200 EU

Naši klienti nemohou převést více prostředků, než mají na svých účtech.

Varování před rizikem: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku ztráty. U 81.75% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.