Registrace
Registrací pomůžete snižovat ve světě emise CO2 prostřednictvím výsadby stromů. Společnými silami tak dokážeme pomoci planetě. Od úrovně účtu Coal se množství vysázených stromů znásobuje.
{{ item.dial_code }}

Něco se pokazilo!
Zkuste to prosím později nebo kontaktujte podporu

{{ errors['recaptcha'] }}

Děkujeme za registraci!

Pokračovat do MyZone

{{ verifyEmailText }}

Vaše investice už pomohly zasadit
0
stromů.
Dokumenty pro registraci

Jako plně licencovaná a regulovaná investiční společnost musíme dodržovat přísné standardy a pokyny týkající se ověřování všech potenciálních zákazníků.

Proto od našich klientů vyžadujeme, aby při zakládání účtu a využívání našich služeb předložili doklad totožnosti spolu s potvrzením o současném bydlišti.

Níže naleznete seznam dokumentů potřebných pro aktivaci a ověření Vašeho účtu.

Osobní účet

1) Doklad totožnosti

Doklad totožnosti musí být vydán státní správou, platný a musí být viditelné všechny 4 rohy dokladu.

 • Cestovní pas

 • Občanský průkaz - obě strany

 • Řidičský průkaz - obě strany

 

Jasná naskenovaná kopie by měla obsahovat následující podrobnosti:

 • Fotografie a celé jméno

 • Datum narození

 • Podpis

 • Státní příslušnost

 • Vydávající orgán

 • Datum platnosti (pokud chybí, musí být viditelné datum vydání)

 • Číslo dokladu (číslo občanského průkazu, číslo pasu)

 • Číslo MRZ (pokud je v dokumentu uvedeno)

 

*Adresa uvedená na průkazu totožnosti se nemusí shodovat s adresou uvedenou během registrace.

 

Disclaimer: Podle zákona 188(I)/2007, ve znění pozdějších předpisů, o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, § 66 odst. 2: "Osobám, které se zabývají finančními nebo jinými obchodními činnostmi, je zakázáno otevírat nebo vést anonymní nebo mnoho účtů na jiná jména, než jsou uvedena v oficiálních dokladech totožnosti." Proto Vás žádáme, abyste svou registraci doplnili přesnými údaji, které odpovídají údajům ve Vašich dokladech totožnosti a dokladech o pobytu.

 

 

 

 

2) Ověření bydliště klienta

Aby bylo možné dokončit proces ověření pobytu, žádáme Vás o kopii Vaší adresy. Tato kopie by měla obsahovat Vaše obvyklé bydliště, které se může lišit od Vaší trvalé adresy.

 

Proto bychom Vás rádi požádali, abyste nám poskytli kopii obsahující následující informace:

 • Celé jméno

 • Adresa bydliště

 • Datum vydání

 • Název a údaje o vydávající společnosti

 

Níže naleznete seznam dokladů, které můžeme přijmout jako platné potvrzení bydliště:

 • Bankovní výpis s datem vystavení a jménem

 • Účet za služby spojené s nemovitostí - plyn, elektřina, voda, internet atd.

 • Doklad od uznávaného orgánu veřejné moci nebo státního úředníka

 • Vládou vydané potvrzení o pobytu

 

Přijatelný je jakýkoli z výše uvedených dokladů, ne starší než 6 měsíců a na kterém je uvedeno Vaše jméno a aktuální adresa bydliště.

 

Upozorňujeme, že následující dokumenty nebudou akceptovány:

 • Pojištění (životní pojištění, pojištění auta atd.)

 • Faktura za mobilní služby

 • Ručně psané dokumenty

Firemní účet

Níže naleznete seznam dokumentů potřebných ke schválení firemního účtu:

1) Dotazník CAO

Vydává naše společnost v angličtině 

2) Usnesení správní rady

Rozhodnutí představenstva společnosti o otevření účtu a udělení oprávnění osobám, které s ním budou nakládat. - vydané naší společností, musí být vyplněno v angličtině 

3) Plná moc, která opravňuje zástupce jednat jménem klienta vystavená naší společností 

4) CRS certifikace 

5) FATCA certifikace 

6) Omezená plná moc 

7) Aktuální kopie výpisu z obchodního rejstříku

V angličtině nebo aktuální kopie výpisu z obchodního rejstříku a notářsky ověřený překlad z původního jazyka do angličtiny - pokud tento dokument není k dispozici, jsou vyžadovány následující dokumenty:

I.    Výpis z obchodního rejstříku;

II.    Aktuální (ne starší než 6 měsíců) potvrzení o bezúhonnosti;

III.    Potvrzení o sídle společnosti - lze akceptovat i výpis z bankovního účtu společnosti, pokud obsahuje adresu;

IV.    Osvědčení ředitelů a tajemníka;

V.    Osvědčení akcionářů;

VI.    Zakladatelská smlouva a stanovy;

VII.    Finanční výkaz za předchozí rok.

 

8)     Aktuální výpis z bankovního účtu

Společnosti, ze kterého klient vkládá finanční prostředky

 

9) Pokud registrovaní akcionáři vystupují jako vlastníci společnosti, je třeba zaslat kopii dohody/smlouvy uzavřené mezi zvoleným akcionářem a skutečným vlastníkem, na jejímž základě byla odsouhlasena registrace akcií na jméno zvoleného akcionáře jménem vlastníka společnosti

 

10) Následující dokumenty jsou vyžadovány pro každého ředitele, registrovaného akcionáře (pokud existuje více akcionářů s malým počtem akcií, pouze ti, kteří vlastní alespoň 25 % akcií) nebo/i skutečného majitele společnosti, který je fyzickou osobou, dle osvědčení:

 • Doklad totožnosti

 • Potvrzení o bydlišti

 

11)  Pro každého ředitele nebo registrovaného akcionáře,

který je právnickou osobou, jsou podle osvědčení vyžadovány následující dokumenty:

 

I.    Výpis z obchodního rejstříku;

II.    Aktuální (ne starší než 6 měsíců) potvrzení o bezúhonnosti;

III.    Osvědčení o sídle;

IV.    Osvědčení ředitelů a tajemníka;

V.    Osvědčení akcionářů;

VI.    Zakladatelská smlouva a stanovy.

 

12)  V případě zástupců

oprávněných k otevření a/nebo vedení účtu klienta musí být za    každou osobu Zástupce předloženy také následující dokumenty:

 • Doklad totožnosti

 • Potvrzení o bydlišti

 

13)  Osvědčení o bezúhonnosti

vydané registrátorem společností

 

14)  Potvrzení kódu LEI

 

Disclaimer: Podle platného regulačního rámce (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a směrnice 2014/65/EU - MiFID II) uchovává společnost záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty o zřízení účtu, komunikaci a vše ostatní, co se týká klienta, po dobu nejméně 5 (pěti) let po ukončení obchodního vztahu s klientem. V případě požadavku příslušného orgánu (CySEC), nestanoví-li vnitrostátní právní předpisy jinak, po dobu až 7 (sedmi) let.

 

Online PLATBY

Zavedením postupu pro dodržování předpisů v oblasti online plateb chceme zajistit bezpečnost našich klientů a transakcí ve finančním prostředí.

Abychom vyhověli nejvyšším standardům přijímání vkladů a výběrů, požadujeme u zvolené platební metody:

 

1)     Kopie kreditní/debetní karty

 • Na přední straně: Vaše jméno a příjmení, datum platnosti, první 4 číslice a poslední 4 číslice platební karty.

 • Na zadní straně: Váš podpis

Pro zajištění bezpečnosti zakryjte 8 prostředních číslic na přední straně kreditní karty a bezpečnostní kód (CVV) na zadní straně.

 

2)     Potvrzení platebního účtu včetně:

 • Vašeho celého jména

 • Čísla účtu

 • Data převodu

 • Přesné částky převodu

 

UPOZORŇUJEME, ŽE VKLADY TŘETÍCH STRAN NEBO HOTOVOSTNÍ VKLADY NEJSOU POVOLENY.

Všechny informace týkající se Vaší kreditní/debetní karty jsou zpracovávány v souladu s cílem zajistit soukromí a bezpečnost. Kromě toho jsou vklady a výběry zpracovávány pouze prostřednictvím licencovaných a regulovaných poskytovatelů plateb.

 

Postup pro aktivaci účtu:

Vezměte prosím na vědomí, že Váš účet bude připraven k obchodování, jakmile bude poskytnuta a ověřena veškerá požadovaná dokumentace. Pokud je zůstatek na Vašem účtu nulový, nebudete moci obchodovat.

Ostatní dokumenty

V případě, že nemáte doklad o svém bydlišti, požádáme Vás o předložení následujících dokladů od blízkého rodinného příslušníka, který s Vámi žije v jedné domácnosti (matka, otec, manželka nebo manžel):

 • Ověření identity klienta - ID

 • Ověření bydliště klienta

 • V případě matky/otce rodný list klienta

 • V případě manželky/manžela oddací list

Varování před rizikem: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku ztráty. U 81.75% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.