Licence & Regulace

Wonderinterest Trading Ltd je kyperská investiční společnost (CIF) pod dohledem a regulací Kyperské komise pro cenné papíry (CYSEC) s licenčním číslem CIF 307/16 a registračním číslem společnosti HE 332830.

Společnost Wonderinterest Trading Ltd poskytuje následující investiční službu s ohledem na finanční nástroje uvedené níže v členských státech EU.

menu-icon
I. Investiční služby

Přijímání a předávání pokynů ve vztahu k jednomu nebo více finančním nástrojům.

Investiční poradenství.

II. Finanční nástroje

Převoditelné cenné papíry

 

Nástroje peněžního trhu

 

Podíly v podnicích kolektivního investování

 

Opce, futures, swapy, smlouvy o forwardových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti.

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti podle volby jedné ze stran (z jiného důvodu než z důvodu selhání nebo jiné události ukončení).

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být fyzicky vypořádány za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být fyzicky vypořádány, není uvedeno jinak v bodě 6 části III a nejsou-li určeny pro komerční účely, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, s ohledem na to, zda jsou mimo jiné zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích bank, nebo zda podléhají pravidelným maržovým výzvám.

 

Derivátové nástroje pro přenos úvěrového rizika finanční rozdílové smlouvy

 

Opce, futures, swapy, dohody o forwardových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb za přepravu, emisních povolenek nebo míry inflace nebo jiných oficiálních ekonomických statistik, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti podle volby jedné ze smluvních stran (jinak než z důvodu selhání nebo jiné události ukončení), jakož i jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se aktiv, práv, závazků, indexů a opatření, které nejsou v této části jinak uvedeny, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, s ohledem na to, zda jsou mimo jiné obchodovány na regulovaném trhu nebo v MTF, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích bank nebo podléhají pravidelným maržovým výzvám.

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Nákup nebo prodej finančních nástrojů může vést ke ztrátě části nebo všech investovaných finančních prostředků. Měli byste pečlivě zvážit, zda jakékoliv investiční poradenství vyhovuje vašim potřebám, vašim finančním zdrojům a vašim osobním okolnostem. Přečtěte si informace o rizicích a varování