Adatvédelmi irányelvek

1. Bevezetés

 

A WONDERINTEREST TRADING LTD (a "Befektetési Társaság") elkötelezett az Ön adatainak védelme és átlátható módon történő kezelése mellett. A Befektetési Társaság tisztában van azzal, hogy fontos az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése és védelme. Ha ránk bízza az adatait, szeretnénk biztosítani Önt arról, hogy elkötelezzük magunkat ezen információk bizalmas kezelése mellett. Mérhető lépéseket tettünk az Ön adatainak bizalmas kezelése, biztonsága és sértetlensége érdekében.

 

2. Adatvédelmi szabályzat

 

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy áttekintést nyújtson Önnek arról, hogy a Befektetési Társaság hogyan gyűjti és kezeli az Ön személyes adatai, és tájékoztassa Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletéről a természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről  és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a természetes személyek személyes adatainak (Általános adatvédelmi rendelet - a "GDPR") kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2018. évi 125(I)/2018. törvény (a továbbiakban: "törvények") módosított változata. Ez a nyilatkozat a befektetési vállalkozás jelenlegi, korábbi vagy leendő ügyfeleinek és képviselőiknek (például a nevükben eljáró ügyvédeknek) szól.

 

3. Rólunk

 

A Befektetési Társaság egy Cipruson alapított, 332830 nyilvántartási számmal rendelkező, engedélyezett társaság.

 A Befektetési Vállalkozás a 307/16. számú engedéllyel a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság ("CySEC") által bejegyzett és engedélyezett befektetési vállalkozás.

 

A Befektetési Vállalkozás, a neve alatt az Európai Unióban letelepedett függő ügynököket tart nyilván. Ezek a függő ügynökök kizárólag a Befektetési Társaságnak dolgoznak. Minden egyes függő ügynöknek saját adatvédelmi nyilatkozata lesz, amelyet a honlapján tesz közzé, és amely a honlapra és/vagy a Befektetési Társaság nevére hivatkozhat és/vagy hivatkozhat.

 

Ha bármilyen kérdése van, vagy további részleteket szeretne megtudni arról, hogy a Befektetési Társaság hogyan használja fel az Ön személyes adatait, forduljon adatvédelmi csapatunkhoz a következő címen: dataprotection@wonderinterest.com.

 

4. Jogalap

 

Azt, hogy miért gyűjthetjük és kezelhetjük jogszerűen az Ön személyes adatait, jogalapnak nevezzük. A jogalapra attól függően támaszkodunk, hogy milyen okból dolgozzuk fel az adatokat. A személyes adatok feldolgozásának alapjául a következő jogalapokat használjuk:

 

Szerződéses kötelezettségek - ha szerződést kell kötnünk Önnel termékeink biztosítása érdekében, vagy a szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy azért, hogy tanácsot adjunk Önnek a termékeinkkel kapcsolatban.

 

Jogi kötelezettségeknek való megfelelés - amennyiben a törvény vagy a szabályozó hatóság előírja, szükség lehet arra, hogy összegyűjtsük és feldolgozzuk az Ön adatait, és a szabályozó hatóságnak is átadjuk azokat.

 

Jogos érdekek - amennyiben a feldolgozás szükséges üzleti tevékenységünk működtetéséhez. Ez magában foglalja a kereskedelmi, pénzügyi és adminisztratív ügyek kezelését ügyfeleink, alkalmazottaink és eszközeink védelme érdekében. A mi érdekünk, hogy folyamataink és rendszereink hatékonyan működjenek, és hogy továbbra is biztosítani tudjuk szolgáltatásainkat.

Hozzájárulás - az Ön adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján. Bizonyos helyzetekben használhatjuk. Kizárólag az ilyen célú adatkezelés előtt kapott, szabadon adott, meghatározott, tájékozott és egyértelmű hozzájárulást gyűjtjük.

 

5. Feldolgozás célja

 

Az Öntől és Önről gyűjtött személyes adatokat az alábbiakban meghatározott célokra használhatjuk fel.

 

 

Számla létrehozása és szolgáltatások nyújtása

-                Számlanyitási kérelem mérlegelése

-                Kockázatértékelést végzünk

-                Információk beszerzése az Ön releváns befektetési ismereteiről és tapasztalatairól, hogy fel tudjuk mérni, hogy a szolgáltatás megfelelő-e az Ön számára.

 

Az Önnel való kapcsolatunk kezelése, beleértve a támogatást is

-                Kapcsolat az Ön számlájával kapcsolatos ügyekben

-                A fiókjával kapcsolatos értesítések, általános frissítések és piaci frissítések biztosítása érdekében

-                Folyamatos igényeinek ellenőrzése

-                Válaszok a kérdéseire

 

Törvényi és szabályozási kötelezettségeink betartása

-                Személyazonosságának ellenőrzése és ellenőrzések végrehajtása

-                A szűrés betartása

-                Regisztrációs kötelezettségek

-                Pénzmosás elleni, terrorizmus-megelőzési és szankciós ellenőrzések, panaszok és vizsgálatok vagy peres eljárások végrehajtása

-                Végezze el az „Ismerje meg ügyfelét” folyamatot.

-                Információkat szolgáltatunk Önről és a velünk folytatott üzleti tevékenységéről az illetékes hatóságoknak.

 

Pénzügyi tranzakciók végrehajtása

-                Betétek

-                Kivét

-                Visszaterhelés

-                Bármely egyéb kifizetés

 

A megfelelés nyomon követése és értékelése

-                Ellenőrizzük, hogy szolgáltatásaink nyújtása összhangban van-e irányelveinkkel, szabványainkkal és jogi követelményeinkkel.

-                Az ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel való kommunikáció során a viselkedés vagy az alkalmazottak viselkedésének figyelemmel kísérése.

 

Statisztikák készítése és az üzleti tevékenység elemzése

-                A vállalat üzleti stratégiájának irányítása

 

Termékek fejlesztése és értékesítése

-                A kínált termékek és szolgáltatások testre szabása

-                Termékfejlesztés és elemzés

 

Biztonság védelme

-                A biztonság és a telephelyeinkhez és rendszereinkhez való hozzáférés védelme

-                A csalás és egyéb káros tevékenységek felderítése és megelőzése

 

6. Információgyűjtés

 

A szolgáltatásokra való feliratkozáskor

A Társaság a fenti információkat közvetlenül Öntől (a számlanyitási folyamat során) és/vagy másoktól gyűjtheti be, beleértve például a hitelinformációs ügynökségeket, csalásmegelőző ügynökségeket, bankokat, más pénzügyi intézményeket, harmadik fél hitelesítési szolgáltatókat (pl. Lexis-Nexis hitelesítési és háttér információs célokra), valamint közhiteles adatszolgáltatókat.

 

Az Önre vonatkozó információk - Szolgáltatások igénybevétele

A Társaság információkat is gyűjthet Öntől a weboldalunk használatával kapcsolatban, mint például:
Pénzügyi információk

A.             Az Ön által igénybe vett szolgáltatások, az Ön által forgalmazott termékek és azok teljesítménye.

B.             Az Ön által végzett kereskedések és befektetések történeti adatai, beleértve a befektetett összeget is.

C.             Történeti adatok az Ön fizetési tevékenységéről, a kereskedői számlák egyenlegéről és a kifizetési tevékenységéről.

-                Jegyzőkönyvi információk

-                Információk a készülékről

-                Helyszín

-                Helyi aktivitás

-                Sütik és egyéb nyomkövető technológiák

 

A kötelező felvételeken szereplő információk.

A Befektetési Társaság nyilvántart minden olyan elektronikus, telefonos, személyes vagy egyéb kommunikációt, amelyet a Befektetési Társaság által Önnek nyújtott szolgáltatásokkal és Önnel kapcsolatban folytatunk. Az említett feljegyzések a Befektetési Társaság kizárólagos tulajdonát képezik, és a Befektetési Társaság és Ön közötti kommunikáció bizonyítékát képezik.

 

A kereskedési számlanyitási eljárások és a folyamatos kötelezettségek részeként a befektetési vállalkozásoknak követniük kell a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság ("CySEC") jelenleg hatályos jogszabályi keretét. A Befektetési Társaság köteles különösen eleget tenni a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, módosított 2007-2019. évi törvények szerinti, az Ügyfél gazdasági profiljának megállapítására és a pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogi kötelezettségeinek, valamint az Európai Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete szerinti vonatkozó nyilvántartási kötelezettségeknek, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Befektetési Vállalkozások szervezeti követelményeinek és működési feltételeinek, valamint az említett irányelv alkalmazásában meghatározott fogalmak tekintetében történő kiegészítéséről ("felhatalmazáson alapuló rendelet"), valamint a befektetési szolgáltatások nyújtásáról, a befektetési tevékenységek végzéséről és a szabályozott piacok működéséről szóló, a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési szolgáltatások nyújtásáról, a befektetési tevékenységek végzéséről és a szabályozott piacok működéséről szóló, a 2014. 87(I)/2017 az egyes ügyfelek alkalmasságának és megfelelőségének megállapítására az egyes PPA-k által kínált szolgáltatások (alkalmassági és megfelelőségi tesztek), valamint a telefonhívásokról, az ügyfélügyletekről, a külföldi számlák adóügyi megfelelési törvényéről (FATCA) és a közös jelentési szabványról (CRS) szóló nyilvántartások alapján.

 

7. Adat kategóriák

 

A fentiek alapján a Társaság a személyes adatok következő kategóriáit és típusait gyűjti és tárolja:

 

Kapcsolattartási információk

-                Név és vezetéknév

-                Email cím

-                Telefonszám

-                Energiaszámla

 

Fizetési és adózási információk

-                IBAN

-                Adóazonosító szám

-                Adóügyi illetőség

 

 

Személyes adatok

-                Születési dátum

-                Születés helye

-                Nemzetiség

-                Személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély vagy egyéb azonosító okmány másolata

 

Foglalkoztatással kapcsolatos információk

-                A munkáltató neve

-                Hivatás

-                Iparág

 

Pénzügyi információk

-                Bruttó éves jövedelem

-                Nettó eszközérték

-                Becsült összeg beruházásonként

-                Tudás és tapasztalat

 

8. Az adatok címzettjei

 

Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott célokra történő felhasználásának részeként nyilvánosságra hozhatjuk a következőknek:

 

a) Szolgáltatók és szaktanácsadók, akik informatikai, pénzügyi, szabályozási, megfelelési, számviteli és/vagy egyéb szolgáltatások nyújtására szerződtek velünk.

b) Függő ügynökök, akikkel a Befektetési Társaság kapcsolatot létesített, és akik kizárólag a Befektetési Társaság számára dolgoznak.

c) Szabályozó hatóságok.

d) Bárki, akit Ön felhatalmazott.

e) Az illetékes hatóságok csalás, pénzmosás vagy más illegális tevékenységek kivizsgálása vagy megelőzése érdekében.

f) Kereskedelmi adatnyilvántartás vagy hasonló.

g) A Befektetési Társaság munkatársai a közöttünk létrejött szerződés végrehajtásához, illetve a Platform, az Automatizált megbízások és a Kereskedelmi adatok funkcióink hatékony működésének biztosításához szükséges feladataik ellátásához.

 

A Befektetési Társaság megköveteli, hogy azok a harmadik felek, akik a Befektetési Társaság nevében személyes adatokat kezelnek vagy szereznek be a velünk szemben fennálló szerződéses kötelezettségeik teljesítése céljából, ismerjék el az adatok bizalmas kezelését, kötelezzék magukat az egyes személyek magánélethez való jogának tiszteletben tartására, valamint az összes alkalmazandó adatvédelmi törvény és a jelen adatvédelmi nyilatkozatot tartsák be.

 

9. Információk felhasználása

 

A Befektetési Társaság az Ön személyes adatait a GDPR-nak és a mindenkor hatályos, módosított vagy helyettesített törvénynek megfelelően használja, tárolja, dolgozza fel és kezeli.

 

Az Ön személyes adatai (nem nyilvánosan hozzáférhető információk és/vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Befektetési Társaság birtokában lévő adatok) gyűjtése és feldolgozása kifejezetten és konkrétan csak arra a célra történik, amelyre azokat gyűjtötték ("célhoz kötöttség"), a Befektetési Társaság pedig csak a gyűjtés céljával kapcsolatban szükséges információkat kérheti.

 

Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbíthatjuk. Ha ilyen adattovábbításra kerül sor, biztosítjuk, hogy az adattovábbítás jogszerű legyen, és hogy az Ön személyes adatainak védelme érdekében megfelelő biztosítékokat alkalmazzunk a vonatkozó rendeletekben meghatározottak szerint.

 

 

 

10. Adatmegőrzési idő

 

 

A Befektetési Társaság az Ön személyes adatait mindaddig megőrzi, amíg a Befektetési Társaság üzleti kapcsolatban áll Önnel. Az üzleti kapcsolat megszűnése után a Befektetési Társaságra vonatkozó törvényeknek megfelelően legfeljebb öt (5) évig őrizhetjük meg az Ön adatait. A Befektetési Társaság jogi, szabályozási és/vagy egyéb kötelező okokból öt (5) évnél hosszabb ideig is megőrizheti az Ön személyes adatait.

 

A megőrzési időszak meghatározásakor figyelembe kell venni az összegyűjtött információk típusát és a gyűjtés célját, az adott helyzetre vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy az elavult, fel nem használt információkat a lehető leghamarabb meg kell semmisíteni.

 

11. Szervezési és biztonsági intézkedések

 

A Befektetési Társaság minden megfelelő szervezeti intézkedést megtett annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét. A Befektetési Társaság belső képzéseket is szervezett alkalmazottai számára. Az Ön adatait feldolgozó munkatársak képzést kapnak arra, hogy tiszteletben tartsák az ügyféladatok bizalmas kezelését és az egyének magánéletének védelmét. Az Ön adatainak megsértését kiemelt fontosságúnak tartjuk, és a Befektetési Társaság javítani fogja belső eljárásait az ilyen esetek megelőzése érdekében.

 

A Befektetési Társaság eljárásokat vezetett be az Ön adatainak védelmére vonatkozóan. Az Ön adataihoz csak azok az alkalmazottak és/vagy meghatalmazottak férhetnek hozzá, akiknek az Ön és a Befektetési Társaság közötti szerződés folytonosságának biztosítása érdekében szükségük van az adatokhoz való hozzáférésre.

 

Ezen túlmenően a személyes adatokat biztonságos számítógépes tárolás, biztonságos szerverek és időről időre, illetve ha szükségesnek ítéljük, papíralapú fájlok kombinációjában tároljuk. A Befektetési társaság minden szükséges óvintézkedést megtett annak érdekében, hogy a birtokában lévő személyes adatokat megvédje a visszaéléstől, elvesztéstől, jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól vagy nyilvánosságra hozataltól.

 

Példák az általunk alkalmazott biztonsági intézkedésekre:

-                SSL technológiák a kriptográfiához

-                PCI szkennelés a szerverünk aktív védelmére

-                Kriptográfiai adatbázis-védelem

-                Antivírus szoftver

 

Bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében, Ön tudomásul veszi, hogy az internet használata nem teljesen biztonságos, és ezért nem tudjuk garantálni az interneten keresztül Öntől vagy Önhöz továbbított személyes adatok biztonságát vagy sértetlenségét.

 

12. Hozzáférési jog

 

Önnek joga van ahhoz, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, és tájékoztatást arról, hogy hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait. A legtöbb esetben az Ön személyes adatait elektronikus úton adjuk meg. A hozzáférési jog teljesítésének módja azonban függ a személyes adatok jellegétől, a tárolási adathordozótól és a többi érintett adatainak védelmétől. Ha további másolatokat kér, ésszerű adminisztrációs díjat számíthatunk fel.

A kérvényhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, igazolja személyazonosságát, és adja meg, milyen adatokra van szüksége. A dataprotection@wonderinterest.com e-mail címen léphet velünk kapcsolatba.

 

13. A törléshez és a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

 

Ha az Önről tárolt személyes adataink pontatlanok vagy hiányosak, joga van azok helyesbítéséhez. A dataprotection@wonderinterest.com címre küldött e-mailben bármikor tájékoztathatja a Befektetési Társaságot arról, hogy az Ön adatai megváltoztak, vagy szeretné, ha a Befektetési Társaság törölné vagy helyesbítené az Önről tárolt adatokat. Az Ön utasításainak megfelelően módosítjuk, helyesbítjük vagy töröljük az Ön adatait, kivéve, ha szabályozási vagy jogi okokból, az Ön által kért szolgáltatások nyújtása érdekében vagy a megfelelő üzleti nyilvántartás fenntartása érdekében meg kell őriznünk az Ön adatait.

 

14. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott bizonyos feltételek mellett kérje, hogy a Befektetési Társaság korlátozza személyes adatainak feldolgozását.

 

15. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy bizonyos feltételek mellett kérje, hogy a Befektetési Társaság az általunk gyűjtött adatokat egy másik szervezetnek vagy közvetlenül Önnek továbbítsa.

 

16. Az adatkezelés elleni tiltakozás joga

 

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból.

 

17. Az Adatvédelmi Hatóság tájékoztatásához való jog

 

Ha úgy véli, hogy személyes adatait tisztességtelenül vagy jogellenesen kezeljük, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál: Office of the Data Protection Commissioner, Iasonos 1, 1082 Nicosia, Cyprus, +357 22818456, commissionerdataprotection.gov.cy .

 

18. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Általában nem hozunk Önről döntéseket kizárólag olyan automatizált eljárás (pl. automatizált profilalkotás) alapján, amely befolyásolja az Ön képességét a Szolgáltatások használatára, vagy egyébként jelentős hatással van Önre. Ha azonban így teszünk, Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztassuk, és kérheti, hogy az ilyen döntés ne vonatkozzon Önre, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az ilyen döntés szükséges az Ön és köztünk létrejött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez.

 

🍪 Sütik

Sütiket használunk a személyes adatok tárolására, elérésére és feldolgozására, hogy a legjobb online élményt nyújthassuk Önnek. A Sütik elfogadására kattintva Ön hozzájárul az összes süti tárolásához és a weboldal legjobb teljesítményének biztosításához. A Süti beállítások gombra kattintva módosíthatja a süti beállításokat, vagy visszavonhatja a hozzájárulást. Ha többet szeretne megtudni a sütikről és a sütik céljairól, olvassa el Cookie Policy és Privacy Notice című dokumentumainkat.

Sütik beállitása


Cookie-szabályozás

Mik azok a sütik?

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra és a szolgáltatásaink számára, hogy egyedileg azonosítsák az Ön böngészőjét vagy eszközét. A sütik általában úgy működnek, hogy egy egyedi számot rendelnek az Ön eszközéhez, és az Ön által látogatott weboldalak, valamint az adott weboldal harmadik fél szolgáltatói tárolják a böngészőjében. A cookie-k kifejezés alatt más technológiák, mint az SDK-k, a pixelek és a helyi tárolás értendők.


Ha engedélyezve van

Felismerhetjük Önt mint ügyfelet, ami lehetővé teszi a személyre szabott szolgáltatásokat, tartalmakat és hirdetéseket, a szolgáltatások hatékonyságát és az eszközfelismerést a fokozott biztonság érdekében
A korábbi munkamenete alapján javíthatjuk az Ön élményét
Követhetjük az Ön preferenciáit és személyre szabhatjuk a szolgáltatásokat
A Webhely teljesítményét javíthatjuk.


Ha van letiltva

Nem fogjuk tudni megjegyezni a korábbi munkameneteket, ami nem teszi lehetővé számunkra, hogy a weboldalt az Ön preferenciáinak megfelelően alakítsuk ki
Sütik nélkül egyes funkciók nem lesznek elérhetők, és a felhasználói élmény csökkenhet


A feltétlenül szükséges azt jelenti, hogy a Weboldal alapvető funkciói nem biztosíthatók a felhasználásuk nélkül. Mivel ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Webhely funkcióinak és szolgáltatásainak megfelelő működéséhez és biztonságához, Ön nem mondhat le ezen technológiák használatáról. A böngészőjében továbbra is letilthatja őket, de ez a weboldal alapvető funkcióinak működésképtelenségét okozhatja.

  • Adatvédelmi beállítások
  • Biztonságos bejelentkezés
  • Biztonságos kapcsolat a szolgáltatások használata során
  • Nyomtatványok kitöltése

Analitikai és teljesítménykövető technológiák annak elemzésére, hogy Ön hogyan használja a Weboldalt.

  • Legtöbbször megtekintett oldalak
  • A tartalommal való interakció
  • Hibaelemzés
  • Különböző tervezési hatékonyság tesztelése és mérése

A Weboldal harmadik féltől származó hirdetési és marketingtechnológiákat használhat.

  • Szolgáltatásaink népszerűsítése más platformokon és weboldalakon
  • Kampányaink hatékonyságának mérése

Kockázati figyelmeztetés: A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 81.75%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.