Obvezni solarni paneli na stavbah v Evropski uniji. Gre pot proti ničelnim emisijam v to smer?

Evropska komisija je 14. marca odobrila uvedbo obvezne namestitve solarnih panelov na nove javne, poslovne in stanovanjske stavbe. S tem korakom želi postopoma zmanjšati emisije v stanovanjskem sektorju in do leta 2050 doseči, da bodo ničelne.

Evropska unija je te korake uvedla za podporo energetsko trajnostnih zgradb, s čimer želi biti vzor bolj zelene prihodnosti in čistejšega okolja. Uradna direktiva o energetski učinkovitosti stavb (EFDB) je bila sprejeta leta 2002 in pozneje revidirana v letih 2010 in 2018. V Franciji, na primer, ta ukrep deluje dlje, v Španiji je zahtevano, da vsaj 70 odstotkov porabe tople vode pokrivajo obnovljivi viri, najpogosteje so to solarni paneli.

Cilj je ogljična nevtralnost.

Nova pravila bi naj podprla obnovo in postopno izločila stavbe s slabimi parametri ter tako dosegla ničelne emisije. Vsaka država članica bi morala pravila vključiti v svojo nacionalno zakonodajo in se osredotočiti na uveljavljanje in spoštovanje standardov. S posameznimi koraki in načrti pa se bodo države članice zavezale same, na osnovi nacionalnih pravil, ne v enotni obliki. Za obstoječe stavbe je načrt doseči povprečno skladnost z energijsko nalepko E, pozneje D, za leto 2040 pa je načrtovana nova meritev, da bi se ugotovilo, ali je skupni energetski načrt uresničljiv do leta 2050.

Evropska unija želi dajati zgled in biti neodvisna

Pred zadnjo zimo smo lahko opazili močno odvisnost Evropske unije od energije iz Rusije. Davčne zavezance to dejstvo stane 100 milijard EUR letno. Na ta način bi lahko postale države Evropske unije na tem področju bolj samozadostne, hkrati pa bi se izognile ustvarjanju ogljične sledi. Načrt poleg tega zajema proizvodnjo 320 GW fotovoltaične energije do leta 2025 in nato zvišanje te vrednosti na 600 GW do leta 2030. Uspešna uresničitev te vizije bo stala več sto milijard evrov, ob tem pa bodo na voljo prihranki zaradi preusmeritve od uvažanja goriv. Uvedba strešne fotovoltaike bi po mnenju Evropske unije lahko pokrila kar 25 odstotkov porabe električne energije na njenem ozemlju, s čimer bi porabnike zaščitila pred visokimi cenami. Tako bi se približali cilju za leto 2030, po katerem bi naj vsaj 50 odstotkov skupne energije prihajalo iz obnovljivih virov.

Trenutni načrt je tudi podvojitev mere uporabe toplotnih črpalk in do leta 2030 proizvesti 10 milijonov ton zelenega vodika iz obnovljivih virov, prav tako pa tudi podvojiti zmogljivost vetrne energije. V okviru te točke so se Nemčija, Belgija, Nizozemska in Danska zavezale, da bodo zmogljivost vetrnih elektrarn na morju povečale desetkratno.

Naravnost v zeleno prihodnost

Ekonomsko situacijo v Evropski uniji bi to še jasneje usmerilo k energetski neodvisnosti in elektrifikaciji, pridružila bi se tudi trenutnemu trendu vse večje priljubljenosti električnih vozil. Podpiranje te vrste vozil bi lahko privedlo do pocenitve nafte, izgradnje dostopnejših polnilnic in razvoja primerne infrastrukture za širšo uporabo električnih avtomobilov. Mednarodna energetska agencija (IEA) je potrdila, da solarni sistemi trenutno nudijo najcenejšo elektriko v zgodovini, in meni, da bo do leta 2050 prav ta vrsta energije postala glavni svetovni vir. Glede na trenutno podnebno in energetsko situacijo je pot v smeri maksimalne izrabe obnovljive sončne energije prava izbira, toda na realne rezultate bomo morali še nekaj časa počakati.

This text constitutes marketing communication. It is not any form of investment advice or investment research or an offer for any transactions in financial instrument. Its content does not take into consideration individual circumstances of the readers, their experience or financial situation. The past performance is not a guarantee or prediction of future results.

🍪 Piškotki

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 57.50% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.