Licenca
I. Naložbene Storitve

Sprejem in prenos naročil v povezavi z enim ali več finančnih instrumentov.

 

Zagotavljanje investicijskega svetovanja.

 

Izvajanje ukazov v imenu stranke.

II. Pomožne Storitve

Shranjevanje in upravljanje finančnih instrumentov, vključno s skrbništvom in povezanimi storitvami  

 

Tuje menjalne storitve, kadar so povezane z opravljanjem investicijskih storitev  

   

Naložbene raziskave in finančne analize ali drugi obrazci.

III. Finančni Instrumenti

Prenosljivi vrednostni papirji

 

Instrumenti denarnega trga

 

Enote v kolektivnih naložbenih podvigih

 

Opcije, terminske pogodbe, swap, terminske pogodbe o obrestni meri in vse druge pogodbe o derivatnih finančnih instrumentih v zvezi z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi merami ali drugimi derivatnimi instrumenti, finančnimi indeksi ali finančnimi ukrepi, ki se lahko poravnajo fizično ali v gotovini.

 

Možnosti, terminske pogodbe, swap, pogodbe o terminski obrestni meri in vse druge pogodbe o derivatnih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na dobrine, ki jih je treba poravnati denarno ali jih je mogoče poravnati z denarjem po izbiri ene od strank (drugi razlogi kot zaradi neplačila ali drugega odpovednega dogodka).

 

Opcije, terminske pogodbe, swap, terminske pogodbe o obrestni meri in vse druge derivatne pogodbe, ki se navezujejo na dobrine in morajo biti poravnane fizično, z obzirom na to da so trgovane na regulativnih trgih in/ali MTF.

 

Opcije, terminske pogodbe, swap, terminske pogodbe in vse druge pogodbe o derivatnih finančnih instrumentih v zvezi z blagom, ki jih je treba fizično poravnati in niso drugače omenjene v točki 6 dela III in niso za komercialne namene, ki imajo značilnosti drugih derivatnih finančnih instrumentov, ob upoštevanju ali so med drugim obračunani in poravnani prek priznanih hiš ali so predmet rednih pozivov k kritju.

 

Derivatni instrumenti za prenos kreditnega tveganja finančnih pogodb za razlike

 

Opcije, terminske pogodbe, swap, pogodbe o terminskih tečajih in vse druge pogodbe o derivatnih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na podnebne spremembe, cestnine, pravice do emisij ali stopnje inflacije ali druge uradne ekonomske statistike, ki jih je treba poravnati z denarjem ali pa se lahko poravnajo po izbiri ene od strank (drugi razlog kot zaradi neplačila ali drugega odpovednega dogodka), kot tudi katero koli drugo pogodbo o derivatnih finančnih instrumentih v zvezi s sredstvi, pravicami, obveznostmi, indeksi in ukrepi, ki niso drugače navedeni v tem delu, in imajo značilnosti drugih derivatnih finančnih instrumentov, ob upoštevanju, da se z njimi trguje na reguliranem trgu ali MTF, so opravljeni in poravnani prek priznanih hiš ali so predmet rednih klicev za kritje marže.       

                       

Podjetje je sklenilo dogovor z vezanim agentom Wonderinterest Trading s.r.o.

Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 81.75% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.