Téma Green Deal a jeho cíle se zdají být dávno potřebné a nezpochybnitelné. Existují však rizika a výzvy, které je třeba překonat. Wonderinterest Trading se podíval na ty nejbezprostřednější z nich, které se budou řešit v roce 2022.

 

Předcházet energetické chudobě

 

Megawatthodina se aktuálně obchoduje za téměř 190 eur, což je zhruba dvojnásobek úrovně ze začátku letošního září*. Dodavatelé energií zvyšují ceny pro konečné spotřebitele. Miliony lidí v Evropské unii již nyní čelí energetické chudobě a další miliony jsou ohroženy. Členské země EU proto hledají recepty, jak zabránit dopadům růstu cen energií na obyvatelstvo. Vlády proto přicházejí s prominutím DPH, mimořádnými sociálními výhodami nebo dočasným odpuštěním poplatků za obnovitelné zdroje energie. Jde však o opatření, která nemusí mít dlouhodobý efekt.

Reformovat trh s emisními povolenkami

 

Jedním z důvodů, proč energie v posledních měsících tak zdražila, je růst cen emisních povolenek v Evropské unii. Jejich zdražení není samo o sobě problémem, protože mají působit jako cenová pobídka pro energetické a průmyslové podniky, aby začaly nahrazovat zastaralé technologie novými, čistými. Povolenky se ale staly aktivem, do kterého začaly investovat finanční instituce jako Goldman Sachs, Morgan Stanley nebo hedgeové fondy Lansdowne Partners a Northlander Advisors. Tyto instituce zvyšují poptávku po povolenkách, přispívají k jejich zdražování, a tím zdražují náklady na výrobu energie. Výzvou pro Evropskou unii bude najít způsob, jak finanční instituce z obchodování s povolenkami vyloučit nebo alespoň omezit jejich nákupní možnosti, pokud chce EU skutečně udržet růst cen emisí na přijatelné úrovni. Tedy tak, aby opět začaly plnit svou původní funkci.

 

Vyřešit otázku jaderné energie

 

Evropská komise může jadernou energetiku zařadit na seznam takzvaných čistých zdrojů do konce letošního roku. I když se to na první pohled může zdát jako nepodstatná záležitost, jedná se o zásadní změnu v energetické politice EU. Jaderné elektrárny budou moci získat veřejnou finanční podporu jako čistý zdroj, což je klíčové pro země, které se nehodlají nebo nemohou snadno vzdát. Pokud tedy Evropská komise skutečně dá jaderné energetice zelenou, bude mít začátkem roku 2022 vyřešený jeden z klíčových problémů, který výrazně ovlivní dosažitelnost cíle uhlíkové neutrality stanoveného v Green Deal.

 

 

[*] Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.