Inflace zvyšuje ceny. Česká republika je na tom hůře než Slovensko

Rostoucí inflace napříč světovou ekonomikou je téma, které ve společnosti rezonovalo po většinu minulého roku a bude pokračovat i v roce 2023. Řada faktorů, od narušení dodavatelských řetězců během pandemie přes energetickou krizi až po válku na Ukrajině, tlačila na růst cen v různých odvětvích a růst cen zasáhl i Českou republiku a Slovensko. Česká republika se na rozdíl od svého menšího "bratra" dokonce zařadila mezi deset zemí Evropské unie s nejvyšší inflací.

Inflace v České republice

 

Průměrná úroveň inflace v České republice dosáhla v roce 2022 15,1 %. Podle údajů Českého statistického úřadu byla loňská míra inflace druhá nejvyšší od roku 1993, kdy dosáhla 20,8 procenta. V úhrnu se ceny zboží zvýšily o 17,8 procenta, zatímco ceny služeb zaznamenaly o něco nižší nárůst ve výši 12,5 procenta. Ceny byly ovlivněny ukončením platnosti spořicího tarifu pro domácnosti, ale také již zmíněným růstem cen energií, který se promítl do cen potravin. Přitom v roce 2021 zde průměrná meziroční inflace stále činila " pouze" 3,8 %.

 

inflace 1

Graf: Průměrná roční inflace v České republice v procentech za posledních 10 let (Zdroj: Kurzy.cz)

 

Vývoj inflace na Slovensku

 

Rostoucím cenám se samozřejmě nevyhnulo ani Slovensko. Za celý rok 2022 se růst cen v zemi zrychlil a spotřebitelské ceny se podle údajů slovenského statistického úřadu meziročně zvýšily o 12,8 %. Stejně jako v sousední České republice se na poměrně strmém růstu podílelo především zdražení energií, které se projevilo v růstu cen pohonných hmot a v růstu cen potravin, který přesáhl dvacetiprocentní hranici.* Pro srovnání, v roce 2021 dosáhla inflace na Slovensku 3,2 procenta.

 

inflace 2

Graf: Průměrná roční inflace ve Slovenské republice/Růst spotřebitelských cen v procentech (Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky/DATAcube)*

 

Srovnání zemí

 

Přestože meziroční růst cen na Slovensku v roce 2022 byl o 2,3 % nižší než v České republice, je třeba vzít v úvahu, že průměrná hrubá mzda v České republice je o několik desítek procent vyšší. Podle údajů ze studie společnosti Wonderinterest Trading Ltd. s názvem Česko versus Slovensko: ekonomika a životní úroveň 30 let po rozdělení Československa činil rozdíl v příjmech obou zemí v roce 2021 celých 26 procent.

 

Růst ještě není u konce

 

Z údajů serveru tradingeconomics.com vyplývá, že míra inflace v České republice v lednu vzrostla na 17,5 procenta, čímž se Česká republika zařadila mezi deset zemí s nejvyšší mírou inflace v EU, zatímco na Slovensku dosáhla ve stejném období 15,2 procenta. Zdá se tedy, že vrchol růstu ještě rozhodně není za námi.

 

Olívia Lacenová, hlavní analytička společnosti Wonderinterest Trading Ltd.

 

* Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků

Tento text představuje marketingovou komunikaci. Nejedná se o žádnou formu investičního poradenství nebo investičního průzkumu ani o nabídku jakékoliv transakce s finančním nástrojem. Obsah textu nezohledňuje individuální okolnosti, zkušenost nebo finanční situaci čtenáře. Výkonnost v minulosti není zárukou nebo predikcí budoucích výsledků.

Varování před rizikem: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku ztráty. U 81.75% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.