Obrázok1 

 

Tento první zelený dluhopis byl vydán Evropskou investiční bankou (EIB) dne 5. července 2007. Od té doby se více organizací pustilo do uvolňování zelených dluhopisů investorům, protože se za více než deset let osvědčily jako efektivní aktivum pro subjekty a atraktivní investice pro investory. Ale pro začátek, co jsou to zelené dluhopisy?

 

Zelené dluhopisy: Environmentální financování

 

Zelené dluhopisy, také známé jako klimatické dluhopisy, jsou typem dluhu s pevným výnosem vydaným veřejnými nebo soukromými institucemi, jehož cílem je získat finanční prostředky na financování projektu souvisejícího s klimatem nebo životním prostředím. Zelené dluhopisy se obvykle zaměřují na obnovitelné zdroje energie, čistou dopravu, energetickou účinnost a nakládání s odpady. Aby byl zelený dluhopis považován za zelený, musí se řídit zásadami zelených dluhopisů stanovenými finančními subjekty v Mezinárodní asociaci kapitálového trhu (ICMA), které jsou následující;

 

1- Získané prostředky budou použity na zelené projekty, které budou přínosem pro životní prostředí.

2- Emitenti zelených dluhopisů musí být vůči investorům transparentní, pokud jde o cíle environmentální udržitelnosti dluhopisů, proces, který podniknou k dosažení těchto cílů, a také je musí informovat a aktualizovat je o svém pokroku.

3- Fondy by měly být spravovány emitentem dluhopisů, aby byl umožněn účinný audit.

4- Emitenti musí být aktivní a pohotově k dispozici, aby mohli aktualizovat jakékoli informace týkající se vývoje zelených dluhopisů, nastalých změn a využití výnosů až do úplné alokace.

 

Vzestup zelených dluhopisů 

Trh zelených dluhopisů rostl exponenciálně, zejména v posledních pěti letech. Dnes je trh oceněn na více než 1,2 bilionu dolarů s průměrným tempem růstu téměř 95 % ročně. Níže uvedený diagram zobrazuje kumulativní vývoj trhu zelených dluhopisů v průběhu let, který poskytla organizace Climate Bonds, vlastněná Světovou Bankou.

Obrázok2 Jak je vidět, nárůst začal v roce 2013 po prvním zeleném dluhopisu v hodnotě 1 miliardy dolarů vydaném Mezinárodní finanční korporací (IFC) 13. března téhož roku, který se prodal během hodiny po vydání. Je zcela jasné, jak rychle se trh s klimatickými dluhopisy zrychluje směrem nahoru. Otázkou je, proč jsou zelené dluhopisy tak atraktivní?  

 

Výhody pro emitenty 

Projektové financování s nižšími kapitálovými náklady – klimatické dluhopisy jsou účinnými ekonomickými nástroji, protože financují velké množství kapitálu ve jménu podpory ekologických iniciativ s menším kapitálem než tradiční dluhopisy. Je to proto, že zelené dluhopisy se dobře hodí pro velké projekty udržitelnosti, jako je minimalizace emisí CO2.

 

Dosahuje vedoucí postavení a zvyšuje hodnotu značky – emitenty zelených dluhopisů lze považovat za lídry v budování této oblasti, což zvýší jejich popularitu, hodnotu značky a důvěru mezi jednotlivci, podniky a národy.

 

Výhody pro investory 

Ekologizace bez dalšího rizika – dluhopisy jsou obvykle méně rizikové než akcie nebo jiné formy investic, protože zaručují včasný výnos k určitému datu/období. Přechod na ekologii bez dalšího rizika se investorům jeví jako správné, protože přispívají k lepší budoucnosti. Zelené dluhopisy jsou často méně rizikové než jiné typy dluhopisů, protože splacení je spojeno spíše s emitující společností než s úspěchem/neúspěchem projektu.

 

Projev zájmu o životní prostředí – investoři se rozhodují pro zelené dluhopisy a přidávají je do svého portfolia, aby demonstrovali svůj zájem o životní prostředí a lepší budoucnost Země. To vytváří atraktivnější portfolio investorů v očích veřejnosti.

 

Zelené dluhopisy jsou osvobozeny od daně – kromě zeleného aspektu klimatických dluhopisů jsou obvykle osvobozeny od daní, což je jeden z důvodů, proč investoři řadí zelené dluhopisy mezi nejatraktivnější investice s pevným výnosem. 

 

Trh zelených dluhopisů roste exponenciální rychlostí a očekává se, že v následujících letech stále poroste. Spojené království vydalo svůj první zelený dluhopis v létě tohoto roku a následovalo ho 16 zemí. Zrovna nedávno Evropská unie vydala a prodala rekordně velký a poptávaný dluhopis, přičemž se ukázalo, že udržitelnost je hlavním zaměřením Wall Street dnes, a rovněž v blízké budoucnosti