wonder tabulka 

Nejproniknutějšími trhy v Evropské unii jsou Nizozemsko, Švédsko a Finsko. Ostatní země se k nim ale v posledních dvou letech rychle přibližují. Prakticky ve všech zemích Evropské unie rychle roste zájem o auta, která jsou plně nebo částečně poháněna elektromotorem.

 

Nejvíce letos rostly prodeje vozů s plug-in hybridním pohonem. Za první tři čtvrtletí se prodalo o 129,5 procenta více těchto vozů ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Nejvíce (přes 241 000) se prodalo v Německu, ale k největšímu meziročnímu nárůstu došlo ve Slovinsku (2540 procent).

 

Od ledna do září 2021 byl počet elektrických a hybridních vozů prodaných v Evropské unii zhruba dvakrát vyšší než v prvních třech čtvrtletích loňského roku. Největší podíl v těchto kategoriích mělo rovněž Německo.

 

Rozmach elektromobility lze podle Wonderinterest Trading Ltd. vysvětlit především růstem na straně nabídky (při využití méně složité konstrukce elektricky poháněného vozu a v současnosti nižších nároků na nedostatkové komponenty), postupným zaváděním státní podpory prodeje elektromobilů a rozvíjející se dobíjecí infrastrukturou.