Důraz na životní prostředí se stále více stává součástí samotného podnikání, a to nejen v rámci jeho společenské odpovědnosti, ale také z důvodů konkurenceschopnosti. Podniky z různých odvětví národního hospodářství si uvědomují, že fungování v souladu s životním prostředím není v rozporu s ekonomickou prosperitou. Jinými slovy, přestává platit teze, že co je ekologické, není ekonomické, a že obě oblasti jdou ruku v ruce.

Do všech oblastí pronikají tzv. principy ESG, tj. environmentální, sociální a podnikové řízení. Jinými slovy jde o uplatnění principu ekologického a sociálního řízení společnosti. V praxi to znamená, že finanční a ekonomická kritéria pro posuzování investic, rozvoje nebo expanze konkrétní společnosti jsou rozšířena o kritéria hodnocení dopadu na životní prostředí, sociální odpovědnosti, inkluze nebo respektování společenských hodnot. Dnes jsou významnějšími hybateli těchto změn velké banky nebo investiční či penzijní fondy než vlády a mezinárodní organizace.

 

TOP 10 "zelených investic"

V analýze TOP 10 "zelených investic", kterou připravila naše investiční společnost Wonderinterest Trading Ltd., jsme se proto zaměřili na společnosti, které považujeme za průkopnické na trhu a zároveň zásadně dodržují principy ESG a udržitelného rozvoje.

Stude Green Investments