Wonderinterest Trading získal na veľtrhu Forex Expo v Dubaji 2022 ocenenie Najlepší mobilný obchodný maklér.

Viac ako 52 000 hlasov viedlo k získaniu prvej ceny za Najlepšieho mobilného obchodného makléra pre spoločnosť Wonderinterest Trading Ltd. Fazzaco Forex Expo sa konalo v októbri 2022 v Dubaji, jednom z hlavných svetových centier veľtrhov a konferencií usporadúvaných pre investorov a obchodníkov.

„Mobilný spôsob života úplne ovládol aj svet online investovania a obchodovania s finančnými aktívami. Ľudia skrátka chcú obchodovať od hocikadiaľ a mať svoje trhy neustále na očiach. Preto ma teší, že sme získali práve toto ocenenie medzi ostatnými najlepšími svetovými brokermi,“ komentovala úspech Evrula Papadopoulos, výkonná riaditeľka spoločnosti Wonderinterest Trading Ltd.

 

Spoločnosť Wonderinterest Trading Ltd., ako jedna z predných medzinárodných investičných spoločností, sa skladá z tímu vysoko kvalifikovaných odborníkov a skúsených profesionálov, ktorí sú pripravení poskytnúť retailovým aj profesionálnym klientom pomoc pri správnom vykročení do sveta investícií. Táto investičná spoločnosť je licencovaná v EU a je regulovaná a pod dohľadom Cyperskej komisie pre reguláciu predaja cenných papierov (CySec) s licenciou číslo 307/16.

 

Upozornenie na riziká: CFD sú zložité nástroje a je s nimi spojené vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Pri obchodovaní s CFD prichádza o peniaze 63,64 % účtov retailových investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Tento text predstavuje maketingovú komunikáciu. Nejedná sa o žiadnu formu investičného poradenstva alebo investičného prieskumu ani o ponuku akejkoľvek tranzakcie s finančným inštrumentom. Obsah textu nezohľadňuje individuálne okolnosti čitateĺov, ich skúsenosť či finančnú situáciu. Minulá výkonnosť nie je zárukou či predikciou budúcich výsledkov.

Varovanie pred rizikom: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.75% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.