O nás

Wonderinterest Trading Ltd je cyperská investičná spoločnosť (CIF), ktorá je regulovaná a pod dohľadom Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu (CYSEC) s licenčným číslom CIF 307/16. Wonderinterest Trading Ltd poskytuje klientom obchodné príležitosti v dynamickom prostredí globálnych trhov.

Obchodovanie s devízami na marži prináša vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodná pre každého. Predtým, ako sa rozhodnete obchodovať s devízami, mali by ste starostlivo zvážiť svoje investičné ciele, úroveň skúseností a ochotu riskovať. Pamätajte si, že môžete utrpieť stratu niektorých alebo všetkých svojich počiatočných investícií, čo znamená, že by ste nemali investovať peniaze, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. Ak máte akékoľvek pochybnosti, odporúča sa poradiť sa s nezávislým finančným poradcom.

menu-icon
Často kladené otázky (FAQ)
Čo je to akciový trh?

Akciový trh predstavuje zhromažďovanie trhov a búrz, na ktorých sa vykonáva pravidelný nákup, predaj a vydávanie akcií verejne obchodovaných spoločností. Takéto finančné činnosti sa vykonávajú prostredníctvom inštitucionalizovaných formálnych búrz alebo mimoburzových (OTC) trhov, ktoré pôsobia podľa definovaných predpisov.

Čo je to medvedí trh?

Medvedí trh je stav na trhu, keď dochádza k dlhšiemu poklesu cien. Typickým príkladom je situácia, v ktorej ceny obchodovaných aktív klesnú o 20 % alebo viac z nedávnych maxím v dôsledku rozšíreného pesimizmu a negatívnej nálady investorov. Medvedí trh predstavuje opak býčieho trhu a môže ho sprevádzať aj všeobecný ekonomický pokles, ako napríklad recesia.

Čo je to býčí trh?

Býčí trh je stav finančného trhu, na ktorom ceny rastú alebo sa očakáva, že budú rásť. Pojem „býčí trh“ sa najčastejšie používa na označenie akciového trhu, ale dá sa použiť na čokoľvek, s čím sa obchoduje, ako sú dlhopisy, nehnuteľnosti, meny a komodity. Pretože ceny cenných papierov počas obchodovania rastú a klesajú v podstate nepretržite, termín „býčí trh“ je spravidla vyhradený na dlhšie obdobia, v ktorých rastie veľká časť cien cenných papierov. Býčie trhy zvyčajne trvajú mesiace alebo dokonca roky.

Čo je to pákový efekt?

Použitie pákového efektu znamená, že obchodujete s väčším objemom peňažných prostriedkov ako máte na účte. Napríklad pákový efekt 1:10 umožní obchodovať až s desaťnásobkom vloženého kapitálu na obchodnom účte.  Dôležité je uvedomiť si, že použitie páky môže zvýšiť váš potencionálny zisk/ prehĺbiť potencionálnu stratu. Brokeri s európskou licenciou poskytujú klientom maximálnu páku 1:30.

Aký je význam pojmu Lot?

Dôležitú úlohu na finančných trhoch predstavuje počet jednotiek finančného nástroja nakúpeného na burze. Štandardizovanou jednotkou pre obchodovanie aktív (cenných papierov, ropy, Forexu) je Lot.

Na akciovom trhu zvyčajne predstavuje 1 Lot 100 kusov akcií danej spoločnosti. Veľkosť jedného Lotu určuje burza, na ktorej sa obchoduje. Niektorí forexoví brokeri umožňujú obchodovať aj s menšími objemami ako sú miniloty (0,1 lotu) alebo mikroloty (0,01 lotu).

Čo je to S&P 500?

S&P 500 alebo Standard & Poor’s 500 je  najčastejšie sledovaný index a považuje sa za  ukazovateľa americkej ekonomiky. Predstavuje výber z 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v USA. Patrí k najdôležitejším akciovým indexom sveta. Často môžete počuť, ako ľudia hovoria o „porážke trhu“. „Trh“ v tomto prípade znamená S&P 500. Ak napríklad S&P vzrástlo o 13 percent v jednom roku, ale vaše akciové portfólio sa v tom istom roku zvýšilo o 17 percent, porazili ste trh o 4 percentá.

Čo je to výmenný kurz?

Výmenný kurz je hodnota meny jednej krajiny voči mene iného národa alebo ekonomickej zóny.

Väčšina výmenných kurzov je voľne pohyblivých a bude rásť alebo klesať na základe ponuky a dopytu na trhu.

Čo si mám predstaviť pod pojmom devízový trh?

Devízový trh (známy tiež ako Forex /FX /menový trh) je voľne predajný (OTC) globálny trh, ktorý určuje výmenný kurz pre meny na celom svete. Účastníci trhu môžu nakupovať, predávať, vymieňať si a špekulovať na výmenné kurzy rôznych menových párov.

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Nákup alebo predaj finančných nástrojov môže viesť k strate časti alebo všetkých investovaných finančných prostriedkov. Mali by ste starostlivo zvážiť, či akékoľvek investičné poradenstvo vyhovuje vašim potrebám, vašim finančným zdrojom a vašim osobným okolnostiam. Prečítajte si informácie o rizikách a varovania.