SPRIEVODCA OBCHODNÍKA
menu-icon
AKÉ DRUHY NÁSTROJOV POZNÁME?
Forex

Forex je skratka slov Foreign Exchange. Je to medzinárodný devízový trh, ktorý sa často označuje skratkou FX. Zároveň je to najväčší a najlikvidnejší trh na svete.  Ide o decentralizované obchodovanie, pri ktorom dochádza ku zmene jednej meny za druhú s cieľom zarobiť.

AKCIE

Fyzické akcie predstavujú cenný papier, s ktorým sú spojené práva majiteľa podieľať sa na riadení, zisku alebo likvidačnom zostatku konkrétnej firmy. Investície do akcií firiem vykázali v posledných rokoch oveľa vyššiu výkonnosť ako iné investičné produkty.

INDEXY

Akciové Indexy sú štatistickou veličinou, ktorá meria zmeny v portfóliu akcií reprezentujúcich časť celkového akciového trhu (v niektorých prípadoch aj celý trh).  Indexy sa označujú aj ako ukazovatelia vývoja na finančnom trhu.

KOMODITY

Medzi komodity patria drahé kovy ako zlato, striebro, pládium alebo platina, energetické suroviny ako ropa a zemný plyn, ale aj poľnohospodárske suroviny ako pšenica, kukurica, káva alebo bavlna.

NÁVOD NA OBCHODOVANIE
V tejto kategórii nie sú momentálne žiadne príspevky
OBCHODNÝ SLOVNÍK
STOP-LOSS

Margin call

Short position

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Nákup alebo predaj finančných nástrojov môže viesť k strate časti alebo všetkých investovaných finančných prostriedkov. Mali by ste starostlivo zvážiť, či akékoľvek investičné poradenstvo vyhovuje vašim potrebám, vašim finančným zdrojom a vašim osobným okolnostiam. Prečítajte si informácie o rizikách a varovania.