Άδεια
Ι. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Λήψη και Διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα Χρηματοοικονομικά Μέσα.

 

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών.

 

Εκτέλεση παραγγελιών για λογαριασμό πελατών.

II. Βοηθητικές Υπηρεσίες

Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης και συναφών υπηρεσιών   

 

Υπηρεσίες συναλλάγματος όταν αυτές συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών  

   

Έρευνα επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές.

III. Χρηματοοικονομικά Μέσα

Κινητές αξίες

 

Μέσα χρηματαγοράς

 

Μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων

 

Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ανταλλαγές, προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου και οποιαδήποτε άλλα συμβόλαια παραγώγων που σχετίζονται με τίτλους, νομίσματα, επιτόκια ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικούς δείκτες ή χρηματοοικονομικά μέτρα που μπορούν να διακανονιστούν φυσικά ή σε μετρητά.

 

Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ανταλλαγές, προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων που σχετίζονται με εμπορεύματα που πρέπει να διακανονιστούν σε μετρητά ή μπορούν να διακανονιστούν σε μετρητά κατ' επιλογή ενός από τα μέρη (διαφορετικά εκτός λόγω αθέτησης υποχρεώσεων ή άλλου γεγονότος τερματισμού).

 

Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ανταλλαγές, προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων που σχετίζονται με εμπορεύματα που πρέπει να διακανονίζονται φυσικώς υπό τον όρο ότι διαπραγματεύονται σε μια  ρυθμιζόμενη αγορά ή/και ΠΜΔ.

 

Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ανταλλαγές, προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων που σχετίζονται με εμπορεύματα που πρέπει να διακανονιστούν φυσικώς, που δεν αναφέρονται διαφορετικά στο σημείο 6 του Μέρους III και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς,τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, εάν εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή υπόκεινται σε τακτικές απαιτήσεις περιθωρίου.

 

Παράγωγα μέσα για τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου Χρηματοοικονομικά συμβόλαια για διαφορές

 

Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ανταλλαγές, συμβάσεις προθεσμιακών επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων που σχετίζονται με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους,δικαιώματα εκπομπών ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές που πρέπει να διακανονίζονται σε μετρητά ή μπορούν να διακανονιστούν σε μετρητά κατά την επιλογή ενός από τα μέρη (διαφορετικά εκτός λόγω αθέτησης υποχρεώσεων ή άλλου γεγονότος τερματισμού),καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγων που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα που δεν αναφέρονται διαφορετικά στο παρόν Μέρος,τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, εάν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μιας ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων οίκων καθαριότητας ή υπόκεινται σε τακτικές κλήσεις περιθωρίου.       

                       

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου μεWonderinterest Trading s.r.o.

🍪 Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την αποθήκευση, πρόσβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για να σας προσφέρουμε την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Κάνοντας κλικ στην Αποδοχή cookies, συναινείτε στην αποθήκευση όλων των cookies και διασφαλίζετε την καλύτερη απόδοση του ιστότοπου. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις cookie ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στις Ρυθμίσεις cookie. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τους σκοπούς, διαβάστετη πολιτική μας για τα cookiesκαιΣημείωση απορρήτου.

Ρυθμίσεις cookies


Έλεγχος cookie

Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση στην η υπηρεσία μας, η οποία παρέχει μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Τα Cookies λειτουργούν κανονικά αναθέτοντας έναν μοναδικό αριθμό στη συσκευή σας και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε καθώς και από τρίτους παρόχους υπηρεσιών για αυτόν τον ιστότοπο. Με τον όρο cookies πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλες τεχνολογίες όπως SDK, εικονοστοιχεία και τοπική αποθήκευση.


Εάν είναι ενεργοποιημένη

Μπορεί να σας αναγνωρίσουμε ως πελάτη που επιτρέπει προσαρμοσμένες υπηρεσίες, περιεχόμενο και διαφημίσεις, αποτελεσματικότητα υπηρεσιών και αναγνώριση συσκευών για βελτιωμένη ασφάλεια
Ενδέχεται να βελτιώσουμε την εμπειρία σας με βάση την προηγούμενη συνεδρία σας
Μπορούμε να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες
Μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση της Ιστοσελίδας.


Εάν είναι απενεργοποιημένο

Δεν θα μπορούμε να θυμόμαστε τις προηγούμενες συνεδρίες σας, κάτι που δεν θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και η εμπειρία χρήστη να είναι μειωμένη χωρίς cookies


Αυστηρά απαραίτητο σημαίνει ότι οι βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να παρέχονται χωρίς τη χρήση τους. Επειδή αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια των λειτουργιών και των υπηρεσιών του ιστότοπου, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Μπορείτε ακόμα να τα αποκλείσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου.

  • Ορισμός προτιμήσεων απορρήτου
  • Ασφαλής σύνδεση
  • Ασφαλής σύνδεση κατά τη χρήση των υπηρεσιών
  • Συμπλήρωση εντύπων

Αναλύσεις και τεχνολογίες παρακολούθησης απόδοσης για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

  • Οι σελίδες με τις περισσότερες προβολές
  • Αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο
  • Ανάλυση σφαλμάτων
  • Δοκιμές και μετρήσεις διαφόρων αποτελεσμάτων σχεδιασμού

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαφήμισης και μάρκετινγκ τρίτων.

  • Προωθήστε τις υπηρεσίες μας σε άλλες πλατφόρμες και ιστότοπους
  • Μετρήστε την αποτελεσματικότητα των καμπανιών μας

Προειδοποίηση Κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο ταχείας απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 81.75% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFD. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.