Registracija
Registracijom ćete pridonijeti smanjenju emisija CO2 u svijetu sadnjom drveća. Zajedno možemo pomoći planetu. Za svaki kreirani i verificirani račun posadit ćemo jedno stablo u srednjoj Europi. Broj zasađenih stabala množi se od razine računa Coal nadalje.
{{ item.dial_code }}

Nešto je pošlo po zlu!
Pokušajte ponovo kasnije ili kontaktirajte podršku

{{ errors['recaptcha'] }}

Hvala vam na registraciji!

Nastavite do MyZone

{{ verifyEmailText }}

Vaša je investicija već pomogla posaditi
0
stabla.
Dokumenti za registraciju

Kao potpuno licencirana i regulirana investicijska tvrtka, naša tvrtka mora se pridržavati strogih  standarda i smjernica kada je u pitanju provjera svih potencijalnih klijenata.

Stoga od naših klijenata zahtijevamo da prilikom otvaranja računa i korištenja naših usluga predoče dokaz o identitetu zajedno s dokazom o trenutnom prebivalištu.

U nastavku ćete pronaći popis dokumenata potrebnih za aktivaciju i potvrdu Vašeg računa.

Osobni račun

1) Dokaz identiteta

Osobna isprava mora biti izdana od strane državne uprave, valjana i moraju biti vidljiva sva 4 kuta isprave.

 • Putovnica

 • Osobna iskaznica - obje strane

 • Vozačka dozvola - obje strane

 

Jasna skenirana kopija trebala bi prikazivati sljedeće pojedinosti:

 • Fotografiju i puno ime

 • Datum rođenja

 • Potpis

 • Nacionalnost

 • Tijelo koje izdaje

 • Datum isteka (ako nedostaje, mora biti vidljiv datum izdavanja)

 • Broj dokumenta (broj osobne iskaznice, broj putovnice)

 • MRZ broj (ako postoji)

 

* Adresa na POI ne mora biti ista kao adresa navedena prilikom registracije

Odricanje od odgovornosti : Prema Zakonu 188(I)/2007 , s povremenim izmjenama i dopunama, za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, stavak 66(2): „Zabranjeno je osobama koje se bave financijskim ili drugim poslovnim aktivnostima otvarati ili održavati anonimni ili numerirani račun ili račune na imena koja nisu navedena u službenim identifikacijskim dokumentima.” Stoga Vas molimo da svoju registraciju dopunite točnim podacima koji odgovaraju podacima na Vašoj osobnoj ispravi i dokumentima o prebivalištu.

2)Dokaz o prebivalištu

 

Kako bismo dovršili postupak provjere prebivališta, ljubazno tražimo jasnu kopiju dokumenta s Vašom adresom. Ova kopija bi trebala sadržavati Vaše uobičajeno mjesto stanovanja, koje se može razlikovati od Vaše stalne adrese.

 

Molimo pošaljite nam jasnu kopiju dokumenta koja uključuje sljedeće pojedinosti:

 • Vaše puno ime i prezime

 • Adresu stanovanja

 • Datum izdavanja

 • Naziv i podatke o tvrtki koja izdaje dokument

 

Prihvaćamo sljedeće dokumente kao važeći dokaz o prebivalištu:

 • Bankovni izvod s datumom izdavanja i imenom osobe.

 • Račun za komunalije (plin, struja, voda, internet itd.) povezan s nekretninom.

 • Dokument priznatog javnog tijela ili javnog službenika

 • Potvrda o prebivalištu koju je izdala Vlada

 

Dovoljan je bilo koji od navedenih dokumenata na kojem se vidi Vaše ime i prezime i trenutna adresa stanovanja, a NE STARIJI OD 6 MJESECI.

 

Imajte na umu da sljedeći dokumenti neće biti prihvaćeni:

 • Osiguranje (životno, osiguranje automobila, itd.)

 • Račun za mobilne usluge

 • Rukom pisani dokumenti

Račun tvrtke

U nastavku je popis dokumenata potrebnih za odobrenje poslovnog računa:

1)      CAO upitnik:

Izdaje ga naša tvrtka na engleskom jeziku.

2)      Odluke Upravnog odbora:

Odluka Upravnog odbora Klijenta za otvaranje računa i davanje ovlasti onima koji će njime upravljati. – izdaje naša tvrtka, moraju biti ispunjeni na engleskom jeziku.

3)      Punomoć BoD:

punomoć koja ovlašćuje zastupnika da djeluje u ime klijenta - izdana od strane naše tvrtke

4)      CRS certifikacija.

5)      FATCA certifikacija.

6)      Ograničena punomoć.

7)   Važeća ovjerena kopija izvatka iz trgovačkog registra na engleskom jeziku

ili važeća ovjerena kopija izvatka iz trgovačkog registra i ovjereni prijevod s izvornog jezika na engleski - ako ovaj dokument nije dostupan, potrebni su sljedeći dokumenti:

I.           Potvrda o osnivanju;

II.           Nedavna (do 6 mjeseci) potvrda o dobrom stanju;

III.           Potvrda o registriranom sjedištu – izvadak iz bankovnog računa tvrtke također se može prihvatiti ako je na njemu ispravna adresa

IV.           Potvrda direktora i tajnika;

V.           Potvrda dioničara;

VI.           Memorandum i statut;

VII.           Financijski izvještaj prethodne godine.

8)      Aktualni izvod sa bankovnog računa

tvrtke s kojeg klijent polaže sredstva.

9)      Ako registrirani dioničari djeluju kao vlasnici društva, kopiju sporazuma/ugovora sklopljenog između izabranog dioničara i stvarnog vlasnika, na temelju kojeg je izvršen upis dionica na ime izabranog dioničara u ime vlasnika tvrtke

10)   Za svakog direktora, registriranog dioničara

(u slučaju da postoji više dioničara s malim udjelima, samo oni koji imaju najmanje 25% udjela) ili/i stvarnog vlasnika klijenta koji je fizička/fizička osoba , prema potvrdi direktora, potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Dokaz o identitetu

 • Dokaz o prebivalištu

11)   Za svakog direktora ili registriranog dioničara

Klijenta, koji je pravna osoba, prema Certifikatu direktora, potrebni su sljedeći dokumenti:

I.           Potvrda o osnivanju;

II.           Nedavna (do 6 mjeseci) potvrda o dobrom stanju;

III.           Potvrda o sjedištu;

IV.           Potvrda direktora i tajnika;

V.           Potvrda dioničara;

VI.           Memorandum i statut.

12)   Za Zastupnike

ovlaštene za otvaranje i/ili upravljanje računom Klijenta, sljedeći dokumenti također moraju biti dostavljeni za svaku Zastupničku osobu:

·        Dokaz o identitetu

·        Dokaz o prebivalištu

13)   Potvrda o dobrom stanju

Klijenta, izdana od Registra trgovačkih društava

14)   Potvrda LEI koda

 

Odricanje od odgovornosti: Prema primjenjivom regulatornom okviru (Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Direktiva 2014/65/EU – MiFID II), Društvo će voditi evidenciju koja sadrži osobne podatke Klijenta, informacije o trgovanju, dokumente za otvaranje računa, komunikaciju i bilo što drugo, koje se odnosi na Naručitelja najmanje 5 (pet) godina, nakon prestanka Poslovnog odnosa s Naručiteljem. Na zahtjev nadležnog tijela (CySEC), osim ako nije drugačije određeno nacionalnim zakonom, za dodatno razdoblje do 7 (sedam) godina.

 

ONLINE PLAĆANJA

 

Kako bismo osigurali sigurnost naših klijenata i transakcija u financijskom okruženju, naša tvrtka je implementirala Proceduru usklađenosti za online plaćanja.

Kako bismo zadovoljili najviše standarde prihvaćanja depozita i isplata, zahtijevamo sljedeće za odabrani način plaćanja:

 

1)     Kopija kreditne/debitne kartice

 • Prednja strana: Vaše puno ime, datum isteka, prve 4 znamenke i zadnje 4 znamenke platne kartice.

 • Poleđina: Vaš potpis.

 

Iz sigurnosnih razloga prekrijte 8 srednjih znamenki na prednjoj kopiji vaše kreditne kartice i sigurnosni kod (CVV) na poleđini

 

2)     Dokaz o provedenom online plaćanju

 • Vaše puno ime i prezime

 • Broj računa

 • Datum prijenosa

 • Točan iznos prijenosa

 

NAPOMINJEMO DA DEPOZITI TREĆIH STRANA ILI DEPOZITI GOTOVINE NISU DOPUŠTENI.

Sve informacije koje se odnose na Vašu kreditnu/debitnu karticu obrađuju se u skladu s ciljem osiguranja privatnosti i sigurnosti. Nadalje, uplate i isplate obrađuju samo licencirani i regulirani pružatelji usluga plaćanja.

 

Procedura za aktivaciju računa

Napominjemo da će Vaš račun biti spreman za trgovanje nakon što se dostavi i potvrdi sva potrebna dokumentacija. Nećete moći trgovati ako je stanje na vašem računu nula.

Ostali dokumenti

U slučaju da nemate dokaz o prebivalištu na Vaše ime, od člana uže obitelji koji živi s Vama u jednom kućanstvu (majka, otac, supruga ili suprug) dostavite sljedeće dokumente:

 • Provjera identiteta klijenta

 • Provjera prebivališta klijenta

 • U slučaju majke/oca potreban nam je rodni list klijenta

 • U slučaju supruge /muža potreban nam je vjenčani list

Upozorenje na rizik: Upozorenje na rizik: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 88.24% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem.Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.