Investovanie do zelených dlhopisov: čo z toho má investor?

Zelené, alebo klimatické, dlhopisy sa za posledných 5 rokov tešia stále väčšej a väčšej popularite. Zelené dlhopisy sú vydávané vládami alebo obchodnými subjektami a predstavujú trhovú hodnotu vyše bilión dolárov k 2021, čo dokazuje, že sú výhodnými aktívami pre subjekty a sú lukratívne pre investorov. Čo je na zelených dlhopisoch také zvláštne a budú sa i naďalej hnať dopredu? Wonderinterest Trading pripravil prehľad možností v tejto oblasti investovania.

BTQkFZa4DBGPYy36-Obrázok1 

Prvý zelený dlhopis bol vydaný Európskou investičnou bankou (EIB) 5. júla 2007. Odvtedy sa rôzne spoločnosti vydali na cestu emitovania zelených dlhopisov pre investorov, nakoľko sa za vyše desať rokov osvedčili ako efektívne aktívum pre subjekty a takisto ako atraktívna investícia pre investorov. Ale čo sú to vlastne zelené dlhopisy?

 

Zelené dlhopisy: environmentálne financovanie

Zelené dlhopisy, niekedy nazývané aj klimatické dlhopisy, sú druh dlhu s pevným výnosom, ktorý emituje verejná alebo súkromná inštitúcia a ktorý je určený na získavanie finančných prostriedkov na financovanie projektov spojených s klímou alebo životným prostredím. Zelené dlhopisy sú väčšinou sústredené na obnoviteľnú energiu, čistú dopravu, energetickú efektivitu a hospodárenie s odpadom. Aby bol zelený dlhopis naozaj zelený, musí spĺňať nasledujúce pravidlá zelených dlhopisov, ktoré boli stanovené účastníkmi finančných operácií v Medzinárodnej asociácii kapitálového trhu (ICMA):

 1. Získané finančné prostriedky budú použité na zelené projekty, ktoré budú prospešné pre životné prostredie.

 2. Emitenti zelených dlhopisov musia byť k investorom transparentní, čo sa cieľov environmentálnej udržateľnosti a postupu k ich dosiahnutiu týka a takisto ich musia upovedomiť a informovať o ich pokroku.

 3. Finančné prostriedky by mali byť spravované emitentom, aby sa umožnilo efektívne vykonávanie auditov.

 4. Emitenti musia byť aktívni a okamžite dostupní, aby mohli aktualizovať akékoľvek informácie o vývoji zelených dlhopisov, zmenách, ktoré nastali a využití výnosov až do úplnej alokácie.

 

Vzostup zelených dlhopisov

Trh so zelenými dlhopismi rástol exponenciálne, hlavne posledných 5 rokov. Dnes má trh hodnotu cez 1,2 bilióna dolárov s priemerným rastom takmer 95 % ročne. Graf nižšie ukazuje kumulatívny vývoj trhu zelených dlhopisov v priebehu rokov. Zdrojom je sú klimatické dlhopisy vlastnené Svetovou bankou.

Obrázok2

Je očividné, že výrazný nárast začal v roku 2013 po tom, čo Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation - IFC) emitovala 13. marca toho roku prvý miliardový zelený dlhopis, ktorý sa vypredal do hodiny po vydaní. Je nad slnko jasné, že trh so zelenými dlhopismi letí rýchlo nahor. Otázkou zostáva, prečo sú zelené dlhopisy také atraktívne.

 

Výhody pre emitentov

·         Financovanie projektov za nižšiu kapitálovú cenu – zelené dlhopisy sú efektívny nástroj ekonomiky, keďže financujú veľké množstvá kapitálu pod zámienkou podporovať environmentálne iniciatívy s menej kapitálom ako tradičné dlhopisy. Toto je možné, pretože zelené dlhopisy sa výborne hodia na veľké projekty zamerané na udržateľnosť, napríklad znižovanie emisií CO2.

 

·         Docieli líderstvo a posilní hodnotu značky – emitenti zelených dlhopisov sú považovaní za lídrov v budovaní tohto odboru a to im zvýši popularitu, hodnotu značky a dôveryhodnosť medzi jednotlivcami, firmami aj národmi.

Výhody pre investorov

·         Staňte sa zelenými bez ďalších rizík – typicky sú dlhopisy menej riskantné ako akcie alebo iné druhy investícií, nakoľko garantujú návrat v ten pravý, presne špecifikovaný, čas. Stať sa zelenými bez ďalších rizík je jednoducho pre investorov dobrý pocit, pretože napomáhajú lepšej budúcnosti. Zelené dlhopisy sú menej riskantné ako iné investície, keďže návrat peňazí je spojený s emitujúcou spoločnosťou a nie s tým, či daný projekt uspeje alebo zlyhá.

 

·           Vyjadrite obavy o životné prostredie – investori si volia zelené dlhopisy a pridávajú ich do svojich portfólií, aby ukázali, že im záleží na životnom prostredí a na lepšej budúcnosti pre planétu Zem. Toto vytvorí atraktívnejšie investorské portfólio, ktoré ulahodí pozornosti verejnosti.

·         Zelené dlhopisy nie sú zdanené – okrem toho, že sú klimatické dlhopisy zelené sú väčšinou aj oslobodené od daní, čo je jeden z dôvodov, prečo investori dávajú zelené dlhopisy na popredné miesta v rebríčku najatraktívnejších investícií s pevným výnosom.

 

Trh so zelenými dlhopismi exponenciálne rástol a očakáva sa, že bude nasledujúce roky naďalej rásť. Spojené Kráľovstvo vydalo svoj prvý zelený dlhopis toto leto a 16 krajín nasledovalo. Iba nedávno Európska únia vydala a predala dlhopis s rekordnou veľkosťou a dopytom. Udržateľnosť sa osvedčila ako hlavné zameranie Wall Street, dnes a aj v blízkej, dohľadnej budúcnosti.

 

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Nákup alebo predaj finančných nástrojov môže viesť k strate časti alebo všetkých investovaných finančných prostriedkov. Mali by ste starostlivo zvážiť, či akékoľvek investičné poradenstvo vyhovuje vašim potrebám, vašim finančným zdrojom a vašim osobným okolnostiam. Prečítajte si informácie o rizikách a varovania.